Remissvar gällande Bostäder att bo kvar i

001 Arbetsmiljöverket

002 Boverket

003 Formas

004 Forte

005 Försäkringskassan

006 Linköpings universitet – avstår

007 Lunds universitet

008 Myndigheten för delaktighet

009 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

010 Naturvårdsverket

012 Socialstyrelsen

013 Lst Västra Götalands län

014 Lst Skåne län

015 Lst Uppsala län

018 Lst Kronobergs län

019 Statens Bostadsomvandling AB

021 Arboga kommun

022 Arjeplogs kommun

024 Boxholms kommun – avstår

025 Burlövs kommun

026 Finspångs kommun

027 Gotlands kommun

028 Göteborgs kommun

029 Hammarö kommun

030 Helsingborgs kommun

033 Karlskrona kommun

034 Laholms kommun

036 Malmö kommun

037 Mölndals kommun

040 Pajala kommun

042 Sollentuna kommun – protokoll

042 Sollentuna kommun 1

042 Sollentuna kommun 2

045 Tierps kommun

049 Växjö kommun

050 SKL

051 SmåKom

052 Svenska Bankföreningen

054 Byggherrarna

055 Fastighetsägarna Sverige

056 Handikappförbunden

057 Hissförbundet

058 HSB Riksförbund

059 Hyresgästföreningens riksförbund

061 Riksbyggen

063 SABO

064 PRO

065 SPF Seniorerna

066 SKPF

071 Kollektivhus Nu

072 Föreningen för byggemenskaper

073 Kommunala Pensionärsrådet i Västerås (KPR)

074 Lst Stockholms län

075 Lst Östergötlands län

076 Autism- och Aspergerförbundet

077 Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning FUB

078 Neuroförbundet 1

078 Neuroförbundet 2

079 SPF Seniorerna Blekingedistriktet

080 Riksförbundet för social och mental hälsa RSMH

081 DHR

082 Lokala pensionärsrådet i Örgryte-Härlanda, Göteborg

Elöverkänsligas Riksförbund 1

Elöverkänsligas Riksförbund 2

Nacka kommun

Sveriges Arbetsterapeuter