För fastighetsägare

Nedan hittar du som fastighetsägare information om exempelvis daglig skötsel av hissar och rulltrappor, efterinstallation av hissar samt säkerhet för användarna.

Vill du komma i kontakt med ett hiss- eller rulltrappsföretag?

På vår medlemssida hittar du företag som tillverkar, installerar och underhåller hiss- och rulltrappsinstallationer.

Handbok om hissar

Handboken är en vägledning för fastighetsägare och fastighetsförvaltare som kommer i kontakt med hissar i sitt dagliga arbete men som inte har någon hissteknisk bakgrund. Ladda ned här. Du kan även beställa handboken i tryckt form från kansliet utan kostnad. Skicka ett mail med leveransadress och antal till hissforbundet@tebab.com.

Säkerhetsrisker med äldre hissar

Mer än hälften av alla hissar i Sverige är äldre än 30 år, vilket innebär att de ofta saknar viktig säkerhetsutrustning. Hissförbundet har tagit fram en rapport som både beskriver de vanligaste riskerna och ger ett antal förslag på hur säkerheten kan förbättras. Läs mer här.

Information om låsslitage

Hissförbundet har identifierat problem med låsslitage vid schaktdörrar med slagdörrslås, som medför en risk för att kunna dra upp schaktdörren försedda med slagdörrslås i låst läge. Sannolikheten för att detta ska ske kan beskrivas med fem olika slitage/scenarion, som uppstår till exempel på frekvent använda dörrar (t.ex. entréplan). Läs mer här.

Daglig skötsel av hissar 

Hissen är något som få tänker på när den fungerar. En trasig eller dåligt fungerande hiss kan däremot ge upphov till mycket irritation och även direkta problem med tillgängligheten. Ladda ned här.

Daglig skötsel av rulltrappor

Detta dokument samlar och förklarar innebörden i de paragrafer i Boverkets föreskrift gällande daglig tillsyn som berör dig som ansvarig för rulltrappor. Ladda ned här.

Modernisering av hissar

I det här informationsbladet kan du läsa om varför det är viktigt att i god tid modernisera din hiss och få kunskap om hur hissens livscykel ser ut. Ladda ned här.

Efterinstallation av hiss

Med dagens tekniska lösningar går det att efterinstallera hissar i de flesta bostadshus – något som avsevärt höjer livskvalitén för äldre, barnfamiljer och rörelsehindrade. Ladda ned här.

Finansiellt stöd för efterinstallation eller modernisering

Statliga stödet för bostäder för äldre kan användas för efterinstallation eller vissa moderniseringsåtgärder. Det är ingen förutsättning att äldre ska bo i huset. Läs mer här.

Lönsamt att tillgänglighetsanpassa

I Sverige finns ca 70 000 trapphus utan hiss. Samtidigt gör befolkningsutvecklingen med stigande antal äldre att kostnaderna för särskilda boenden kommer att öka kraftigt framöver. Tillgängliga bostäder gör att fler äldre kan bo kvar hemma längre – det ökar livskvaliteten och självständigheten samt leder samtidigt till stora kostnadsbesparingar när omsorgsbehovet minskar. Läs mer i vår rapport ”Lönsamt med tillgängliga bostäder” och vårt faktablad ”Det lönar sig att tillgänglighetsanpassa”.

Säkerhetstips till användare

Varje år uppstår olyckor och tillbud när säkerhetsrekommendationerna för hur man åker hiss eller rulltrappa inte följs. Hissförbundet har tagit fram filmer och informationsblad specifikt för användare. Här finns även bra tips för den som åker med barn eller husdjur. Sprid gärna till användarna i din fastighet! Läs mer här.