Telefon

08-782 08 50 (Växel)

E-post

Fax

08-660 33 78

Postadress

TEBAB, Teknikföretagens Branschgrupper AB
Box 5510
114 85 Stockholm

Besöksadress

Storgatan 5, Stockholm

Sara Berggren

Generalsekreterare Hissförbundet

+46 8 782 08 65
+46 72 180 99 75

sara.berggren@tebab.com