Hissförbundets verksamhet sker med fokus på tre områden.

Säkerhet är Hissförbundets absolut mest prioriterade fråga.

Säkerheten för dig som använder hissar och rulltrappor, men också för dig som har hissar och rulltrappor som en del av din arbetsmiljö, är Hissförbundets mest prioriterade fråga. Tillsammans med våra medlemsföretag arbetar vi aktivt med att höja säkerhetsnivån vid användning och arbete med hissar och rulltrappor. Därtill är teknikfrågor samt kompetensförsörjning och vidareutbildning frågor av största vikt för oss och våra medlemsföretag.