Medlemskap i Hissförbundet

Välkommen till en bransch med sammanhållning!

Hissförbundet är den svenska branschorganisationen för företag som tillverkar, monterar och underhåller hissar och rulltrappor. De företag som idag är medlemmar i Hissförbundet representerar över 80% av marknaden för hissar och rulltrappor i Sverige.

Målet med Hissförbundets arbete är att verka för branschens positiva utveckling genom att erbjuda alla medlemmar aktiviteter, information och möjlighet att aktivt delta i kommittéarbete.

Våra viktiga kommittéer

Det viktigaste arbetet sker inom Teknik- och Säkerhetskommittén, Kommunikationskommittén, Utbildningskommittén och ledningsgruppen för YH-utbildningen i Tumba.

Medlemsförmåner

Hissförbundet är en ideell förening med kansli hos Teknikföretagens Branschgrupper AB. Företag som är medlemmar i en branschorganisation med kansli hos oss är välkomna att ta del av rabattavtal och förmåner inom många olika områden genom Teknikföretagen Plus.

Kostnad för medlemskapet

Verksamheten och aktiviteter för medlemmarna finansieras genom en serviceavgift (avdragsgill) och en medlemsavgift (ej avdragsgill). Hissförbundets medlemsavgift beslutas om på föreningens höstmöte tillsammans med budgetens för kommande år. Avgiften består av en fast del som är lika för alla medlemmar, och en rörlig del som baseras på företagets omsättning två år tillbaka.

Vi är starkare tillsammans!

Innan ditt företag ansöker om medlemskap i Hissförbundet är det viktigt att ta del av förbundets stadgar och uppförandekod. Om du inte uppfyller kraven på ett medlemsföretag enligt § 5 Medlemskap kan du ansöka om associerat medlemskap.

Bli medlem i Hissförbundet och gör din röst hörd!

Ett medlemskap som ger trygghet

Hissförbundet representerar företag verksamma i Sverige genom att:

  • aktivt tillvarata medlemmarnas intressen gentemot leverantörer och nationella samt internationella myndigheter;
  • kontinuerligt informera och utbilda medlemsföretagen inom teknik, säkerhet och entreprenadjuridik;
  • vara remissinstans för hiss- och rulltrappsfrågor hos Boverket, Arbetsmiljöverket och Elsäkerhetsverket;
  • bedriva YH-utbildning för hiss- och rulltrappstekniker för att säkerställa den långsiktiga försörjningen av utbildad arbetskraft till branschen;
  • aktivt delta i påverkansarbetet på europeisk nivå genom medlemskap i European Lifts Association (ELA).

Vi är starkare tillsammans – bli medlem i Hissförbundet för att göra din röst hörd!

 

Jag vill bli kontaktad!

Medlemsförmåner

Teknikföretagen Plus samlar medlemsförmåner för dig som medlem i Hissförbundet.