Medlemskap

Till fullvärdiga medlemmar i Hissförbundet kan styrelsen anta varje företag, organisation eller liknande som har verksamhet eller intresse inom området och uppfyller Hissförbundets kvalifikationskrav, samt är beredd att aktivt verka för branschens intressen.

Till associerade medlemmar i Hissförbundet kan styrelsen anta företag som bedriver verksamhet inom hiss- och rulltrappsområdet, men som inte uppfyller alla kriterier för fullvärdigt medlemskap. Sådan verksamhet kan omfatta tekniska konsultationer, besiktningar, kontroller, certifiering, utbildning etc.

I menyn till vänster finner du information om vårt medlemserbjudande, ansökningsformulär och länk till föreningens stadgar.