Kalender

Kommande aktiviteter

Sep 05

Styrelsemöte & Workshop – 5 september 2024

Den 5 september träffas Hissförbundets styrelse för en workshop om hur vi även i framtiden skapar bästa möjliga medlemsnytta. Till denna workshop bjuds alla medlemmar som vill engagera sig in att delta och tycka till. Vi hoppas att du vill vara med och bidra! Syftet är att inför arbetet med att ta fram en verksamhetsplan för […]

Läs mer om Styrelsemöte & Workshop – 5 september 2024
Okt 01

Utbildning: Safety First

Är du arbetsledare och strävar efter att ytterligare höja säkerhetsmedvetandet inom ditt team och företag? Hissförbundet presenterar en specialdesignad kurs med syfte att sprida viktig kunskap om säkra arbetsmetoder, ansvaret som ledningen bär samt hur goda rutiner sätts. Under denna kurs ledd av branschexpert Fredrik Gustafsson, TK Elevator Sweden, får du tillgång till avgörande information […]

Läs mer om Utbildning: Safety First
Nov 12

Hissmässan 2024

Save the date! 12 november 2024 på Scandic Infra City utanför Stockholm. Fri entré. Läs mer på Nordiskahissmassan.com.

Läs mer om Hissmässan 2024