För hiss- och rulltrappsbranschen

”Välkommen till en bransch med sammanhållning!

Hissförbundet är sedan 1992 den svenska branschföreningen för företag som tillverkar, monterar och underhåller hissar och rulltrappor. Medlemsföretagen representerar över 80% av den svenska branschen.

Här hittar du som är verksam inom hiss- och rulltrappsbranschen information om regelverk, statistik och säkerhet.

Den viktiga kunskapsdelningen

Kunskapsdelning är viktigt av flera anledningar. Tillsammans kan vi säkerställa en kontinuerlig förbättring av säkerheten, effektiviteten och pålitligheten hos hissar och rulltrappor. Som medlemsföretag uppmuntras du att rapportera olyckor och tillbud löpande och minst en gång per år via INSTA500. Kunskapsdelning inom branschen sker inom ramen för Teknik- och Säkerhetskommittén.

Säkerhet med European Lift Association

För att främja säkerheten inom hissbranschen i Europa har European Lift Association, ELA, tagit fram säkerhetsbroschyren “Grundläggande säkerhetsprinciper för hissar” inkl. omfattande arbetsmaterial för företagens säkerhetsarbete. Materialet kompletteras med en film om hissäkerhet.

 

Regelverk & guidelines

Användbara länkar

Återkommande utbildningar

Safety First för arbetsledare som kan förmedla vidare kunskapen inom sina företag och går igenom vilka risker som finns i arbete med hissar och rulltrappor. Med sig får deltagarna även kunskap om säkra arbetsmetoder, vilket ansvar arbetsledningen har samt hur gott arbete säkerställs genom exempelvis riskbedömning, utbildning och skyddsrond.

Entreprenadjuridik för alla inom bygg- och anläggningssektorn med behov av grundläggande kunskaper i entreprenadjuridik och ger kursdeltagare grundläggande entreprenadjuridiska kunskaper för att kunna bevaka ditt företags rättigheter och skyldigheter.

Brandskydd och hissar för personer verksamma inom hissbranschen som vill uppdatera sig inom brandskyddskraven. Kursen syftar till att förbättra projektering och utförandekontroll av moderniserade hissar samt förbättra deltagarnas brandskyddsförståelse.

BAS-utbildning som vänder sig till dig som ska vara byggarbetsmiljösamordnare (BAS). Deltagarna får de kunskaper som krävs för att kunna arbeta som BAS i ett bygg- och anläggningsarbete tillsammans med förståelse för byggprocessen samt kunskap om arbetsmiljöfrågor och riskbedömning.

Att arbeta i utsatta områden för hisstekniker, arbetsledare, besiktningsperson eller motsvarande som berörs av problematiken att arbeta med otrygghet i utsatta områden.