Teknik

Nya och moderniserade hissar är mycket säkra. Äldre hissar som inte moderniserats kan däremot medföra allvarliga risker för olyckor. Här får du information om ditt ansvar och vad du kan göra för att öka säkerheten.

Är du osäker på om din hiss är säker?

Hissförbundets medlemsföretag har lång erfarenhet av att reparera, modernisera och bygga om hissar för att eliminera säkerhetsrisker och svarar gärna på frågor.

”Sverige har Europas äldsta hissbestånd.

Mer än hälften av alla hissar i Sverige är äldre än 30 år. Regelverket för bostadshus ligger efter medan det för arbetsplatser ställer andra krav på säkerhet. En hiss i ett bostadshus uppfyller dagens lagkrav om den ansågs vara säker när den togs i bruk – även om den är 100 år gammal.

Information & rapporter

Kone

Patrik Agardh

Ordförande, Teknik- och säkerhetskommittén

Teknik- och säkerhetskommittén är Hissförbundets största kommitté med fokus på frågor kring säkerhet, teknik och standarder.