2024.03.20

Daglig skötsel av rulltrappor

Den dagliga tillsynen av rulltrappor regleras av Boverkets föreskrifter (BFS 2011:12 med ändringar). I detta dokument från Hissförbundet samlas och förklaras innebörden i de paragrafer gällande daglig tillsyn som berör dig som ägare/ansvarig för rulltrappa/rulltrappor.

Reviderad 20160425