Om Hissförbundet

Höjd säkerhet och ökad levnadsstandard.

Hissförbundet, the Swedish Association of Lifts and Escalators, är sedan 1992 den svenska branschföreningen för företag som tillverkar, monterar och underhåller hissar och rulltrappor. Medlemsföretagen representerar över 80% av den svenska branschen.

Det viktigaste arbetet sker inom Teknik- och Säkerhetskommittén, Kommunikationskommittén, Utbildningskommittén och ledningsgruppen för YH-utbildningen i Tumba.

Hissförbundet samverkar med myndigheter, besiktningsorgan och kunder för att noggrant tolka och påverka uppdateringar av tekniska regelverk som berör installation, underhåll och tillsyn av hissar och rulltrappor. Vi är remissinstans för svenska myndigheter och genom European Lift Association (ELA) bidrar vi även aktivt på europeisk nivå. Vårt engagemang omfattar också att delta i samhällsdebatten, där vi informerar politiker och allmänheten om relevanta frågor inom vår sektor.

All verksamhet i förbundet sker i enlighet med den Code of Conduct fastställd av European Lift Association (ELA) samt uppförandekoden för Teknikföretagens Branschgrupper där Hissförbundet har sitt kansli.

Kunskap om hissar och rulltrappor

Hissförbundet delar med sig av kunskap om hissar och rulltrappor och verkar för hög säkerhet, hög kvalitet och hög teknisk standard inom branschen. Hissar och rulltrappor är viktiga transportmedel som förenklar vår vardag och ökar tillgängligheten i våra bostäder, på arbetet och i våra offentliga miljöer.

 

Hissbranschen i media