Sidtyp
Kategori

Nyheter

Hissförbundet
2024.06.11

Möt Fredrik Bodin, VD Vinga Hiss och ny i Hissförbundets styrelse

Fredrik Bodin är VD för Vinga Hiss och nyvald representant för hisskoncernen Motum i Hissförbundets styrelse. Vi ställde några frågor till Fredrik om varför de är medlemmar och vad han anser vara Hissförbundets viktigaste uppdrag.  Motum-koncernen bildades 2014, men historien sträcker sig längre tillbaka än så. De äldsta dotterbolagen ITK,  Hissgruppen och Uppsala Lyft grundades […]

Läs mer om Möt Fredrik Bodin, VD Vinga Hiss och ny i Hissförbundets styrelse
Hissförbundet
Regelverk
2024.06.04

Hissäkerheten är ett exempel på svenskt misslyckande och inte överimplementering av EU-lagstiftning

I förra veckans debattartikel ”EU är inte en ursäkt för svensk regelröra” (Dagens industri den 30 maj) användes hissdirektivet felaktigt som ett exempel på överimplementering av EU-lagstiftning. Att Sverige ibland överimplementerar EU-lagstiftning må stämma, men att bygga argumentationen på just hissdirektivet visar på okunskap och är ytterst olyckligt. Tvärtom vad Jessika Roswall (M) och Tomas […]

Läs mer om Hissäkerheten är ett exempel på svenskt misslyckande och inte överimplementering av EU-lagstiftning
Regelverk
Säkerhet
2024.05.14

Säkerhetsrisker med äldre hissar i Sverige

Nya och väl moderniserade hissar är mycket säkra färdmedel. Men mer än hälften av alla hissar i Sverige är äldre än 30 år, vilket innebär att användare ofta åker i hissar som saknar viktig säkerhetsutrustning. De senaste åren har det skett flera olyckor med äldre hissar i bostadshus, där framför allt barn har skadats allvarligt. […]

Läs mer om Säkerhetsrisker med äldre hissar i Sverige
Regelverk
2024.05.14

Lagkrav

Det europeiska Hissdirektivet 2014/33/EU (ersätter 95/16/EG från och med 20 april 2016) anger minimikrav för nästan alla hissar avsedda för persontransport. Direktivet anger de grundläggande hälso- och säkerhetskraven samt hur godkännande procedurerna skall ske. Från och med 1999-07-01 krävs att alla nyinstallerade hissar är CE-märkta och att en försäkran om överensstämmelse är utfärdad. För att en hiss […]

Läs mer om Lagkrav
Arbetsmiljö
Säkerhet
2024.05.14

Rekommendation kring ställningar i rulltrappor

Hissförbundets medlemmar verkar aktivt för att höja säkerheten i landets hissar och rulltrappor. Eftersom användandet av ställningar i rulltrappor kan leda till haverier har Hissförbundet tagit fram en rekommendation kring ställningar i rulltrappor. Det bästa är om rulltrappsföretag nekar förfrågningar om användning av rulltrappor för ställningar. Om detta inte är möjligt är det mycket viktigt […]

Läs mer om Rekommendation kring ställningar i rulltrappor
Fastighetsägare och brf:er
Modernisering
2024.05.14

Finansiellt stöd för efterinstallation eller modernisering av hiss

Stöd till bostäder för äldre Fastighetsägare kan ansöka om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer. Detta stöd kan även inkludera efterinstallation av hiss eller vissa moderniseringsåtgärder. Enligt Boverket är det inget krav att äldre redan bor i trappuppgången. Kravet är att åtgärden ska främja möjligheten för äldre personer att nu eller […]

Läs mer om Finansiellt stöd för efterinstallation eller modernisering av hiss

Dokument

2024.05.14

Boverkets sammanställning från besiktningsverksamheten år 2020

Boverket gör årligen uppföljning av besiktningsstatistik för motordrivna anordningar som omfattas av krav på besiktning enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar.

2024.05.14

Boverkets sammanställning från besiktningsverksamheten år 2021

Boverket gör årligen uppföljning av besiktningsstatistik för motordrivna anordningar som omfattas av krav på besiktning enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar.

2024.05.14

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön

Arbetsmiljöverkets broschyr Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön Det är alltid arbetsgivaren som ansvarar för att arbetstagarna ska kunna utföra sina arbetsuppgifter utan att bli skadade eller sjuka. Det innebär bland annat att de ska få instruktioner till sina arbetsuppgifter så de lär sig arbetet på rätt sätt. De ska också veta vilka risker som finns på […]

2024.05.14

Säkra arbetsförhållanden vid hissentreprenader

Hissförbundet verkar för hög säkerhet, hög kvalitet och hög teknisk standard inom branschen. Som ett led i detta arbete har Hissförbundet tagit fram en checklista för säkra arbetsförhållanden på byggarbetsplatser som ett hjälpmedel. Målet med listan är att öka säkerheten för hissmontörerna och underlätta vid leverans av hissinstallationer. Checklistan är inte uttömmande och de olika […]

2024.05.14

Arbetsmaterial för företagens säkerhetsarbete

Detta material är framtaget för att användas tillsammans med ”Grundläggande säkerhetsprinciper för hissar”.