Sidtyp
Kategori

Nyheter

Regelverk
Säkerhet
2024.05.14

Säkerhetsrisker med äldre hissar i Sverige

Nya och väl moderniserade hissar är mycket säkra färdmedel. Men mer än hälften av alla hissar i Sverige är äldre än 30 år, vilket innebär att användare ofta åker i hissar som saknar viktig säkerhetsutrustning. De senaste åren har det skett flera olyckor med äldre hissar i bostadshus, där framför allt barn har skadats allvarligt. […]

Läs mer om Säkerhetsrisker med äldre hissar i Sverige
Regelverk
2024.05.14

Lagkrav

Det europeiska Hissdirektivet 2014/33/EU (ersätter 95/16/EG från och med 20 april 2016) anger minimikrav för nästan alla hissar avsedda för persontransport. Direktivet anger de grundläggande hälso- och säkerhetskraven samt hur godkännande procedurerna skall ske. Från och med 1999-07-01 krävs att alla nyinstallerade hissar är CE-märkta och att en försäkran om överensstämmelse är utfärdad. För att en hiss […]

Läs mer om Lagkrav
Arbetsmiljö
Säkerhet
2024.05.14

Rekommendation kring ställningar i rulltrappor

Hissförbundets medlemmar verkar aktivt för att höja säkerheten i landets hissar och rulltrappor. Eftersom användandet av ställningar i rulltrappor kan leda till haverier har Hissförbundet tagit fram en rekommendation kring ställningar i rulltrappor. Det bästa är om rulltrappsföretag nekar förfrågningar om användning av rulltrappor för ställningar. Om detta inte är möjligt är det mycket viktigt […]

Läs mer om Rekommendation kring ställningar i rulltrappor
Fastighetsägare och brf:er
Modernisering
2024.05.14

Finansiellt stöd för efterinstallation eller modernisering av hiss

Stöd till bostäder för äldre Fastighetsägare kan ansöka om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer. Detta stöd kan även inkludera efterinstallation av hiss eller vissa moderniseringsåtgärder. Enligt Boverket är det inget krav att äldre redan bor i trappuppgången. Kravet är att åtgärden ska främja möjligheten för äldre personer att nu eller […]

Läs mer om Finansiellt stöd för efterinstallation eller modernisering av hiss
Hissförbundet
2024.05.13

Välkommen till Hissförbundets nya webbsida!

Hissförbundet är sedan 1992 den svenska branschföreningen för företag som tillverkar, monterar och underhåller hissar och rulltrappor.

Läs mer om Välkommen till Hissförbundets nya webbsida!
Säkerhet
2024.04.12

Åk säkert med ditt djur

Varje år skadas husdjur i hissrelaterade olyckor. Låt inte ditt djur bli en del av statistiken. Håll ditt djur i kort koppel och nära dig under hela hissfärden. När du och ditt husdjur hamnar på varsin sida av hissdörren kan en mycket farlig situation uppstå. Hissdörrarnas sensorer känner inte av de smala koppelbanden och dörren […]

Läs mer om Åk säkert med ditt djur

Dokument

2024.05.14

Boverkets sammanställning från besiktningsverksamheten år 2020

Boverket gör årligen uppföljning av besiktningsstatistik för motordrivna anordningar som omfattas av krav på besiktning enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar.

2024.05.14

Boverkets sammanställning från besiktningsverksamheten år 2021

Boverket gör årligen uppföljning av besiktningsstatistik för motordrivna anordningar som omfattas av krav på besiktning enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar.

2024.05.14

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön

Arbetsmiljöverkets broschyr Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön Det är alltid arbetsgivaren som ansvarar för att arbetstagarna ska kunna utföra sina arbetsuppgifter utan att bli skadade eller sjuka. Det innebär bland annat att de ska få instruktioner till sina arbetsuppgifter så de lär sig arbetet på rätt sätt. De ska också veta vilka risker som finns på […]

2024.05.14

Säkra arbetsförhållanden vid hissentreprenader

Hissförbundet verkar för hög säkerhet, hög kvalitet och hög teknisk standard inom branschen. Som ett led i detta arbete har Hissförbundet tagit fram en checklista för säkra arbetsförhållanden på byggarbetsplatser som ett hjälpmedel. Målet med listan är att öka säkerheten för hissmontörerna och underlätta vid leverans av hissinstallationer. Checklistan är inte uttömmande och de olika […]

2024.05.14

Arbetsmaterial för företagens säkerhetsarbete

Detta material är framtaget för att användas tillsammans med ”Grundläggande säkerhetsprinciper för hissar”.