Säkerhet

Säkerhet är Hissförbundet absolut mest prioriterade fråga. För dig som använder hissar och rulltrappor, men också för dem som har hissar och rulltrappor som en del av sin arbetsmiljö.

”Säkerhet är vår mest prioriterade fråga.

Säkerhetsrisker med äldre hissar i Sverige

Nya och väl moderniserade hissar är mycket säkra färdmedel. Men mer än hälften av alla hissar i Sverige är äldre än 30 år, vilket innebär att användare ofta åker i hissar som saknar viktig säkerhetsutrustning.

De senaste åren har det skett flera olyckor med äldre hissar i bostadshus, där framför allt barn har skadats allvarligt. Hissförbundet har därför tagit fram en rapport som både beskriver de vanligaste riskerna och ger ett antal förslag på hur säkerheten kan förbättras.

Hissförbundet gör bedömningen att regelverket måste ändras och att vi måste sätta in retroaktiva krav på uppdateringen av säkerhetsutrustningen. De tekniska lösningarna finns, men enligt gällande regler behöver säkerhetsutrustningen i gamla hissar enbart uppdateras vid en större modernisering av hissen. Beslutet om modernisering ligger dock helt hos fastighetsägaren.

Tidigare regeländringar har gett mycket goda resultat, till exempel när man redan 2012 förbjöd hissar utan skydd i korgöppningen i arbetslokaler. Det inte acceptabelt att bostadshus, där de mest sårbara i samhället såsom barn, äldre och personer med funktionsnedsättning vistas, inte har samma säkerhetsstandard och trygghet som arbetslokaler.

Nytt lagkrav

Från den 15 oktober 2023 gäller nya lagkrav för äldre hissar om skydd mellan schaktdörr och hisskorgens dörr, för att förhindra olyckor där framför allt små barn riskerar att fastna i utrymmet mellan dörrarna. De nya reglerna ska vara uppfyllda senast den 1 oktober 2031.

Har du frågor?

Hissförbundet stöttar gärna med rådgivning. Hissförbundet har arbetat för säkrare hissar och rulltrappor sedan 1992. Du kan även kontakta ditt hisserviceföretag direkt.

Mer om säkerhet

Kone

Patrik Agardh

Ordförande, Teknik- och säkerhetskommittén

Teknik- och säkerhetskommittén är Hissförbundets största kommitté med fokus på frågor kring säkerhet, teknik och standarder.