2024.03.20

Rapport: Säkerhetsrisker med äldre hissar

Hissförbundets rapport om säkerhetsrisker med svenska hissar samt åtgärdsförslag.

Hissförbundets rapport Säkerhetsrisker med äldre hissar är ett kunskapsunderlag som beskriver de stora riskerna vid användning av äldre hissar i bostadshus, men även för de som arbetar med hissar i Sverige idag. Rapporten kartlägger de brister som finns i dagens regelverk gällande befintliga hissar och ger ett antal förslag på regeländringar som skulle förbättra säkerheten.