2024.03.20

Livsviktigt om räddnings- och evakueringssituationer i hissar

Hissen är ett säkert transportmedel som dagligen bidrar till höjd levnadsstandard för många människor. Men ibland uppstår ändå situationer där någon behöver hjälp. Då är det livsviktigt att känna till att en räddningsoch evakueringssituation endast ska hanteras av behörig personal som har genomgått utbildning och praktisk träning.

När någon behöver hjälp i en hiss:

  • Kontakta ansvarigt hisserviceföretag. Kontaktinformation finns i trappuppgången och i anslutnings till hissen.
  • Håll kontakt med den nödställde, berätta att hjälp är på väg. Bidra till att lugna situationen.
  • Påbörja inte evakuering ur hissen innan behörig personal finns på plats.
  • Om någon har blivit allvarligt skadad, fastklämd, drabbad av andra medicinska tillstånd, eller vid brand i fastigheten, ring 112 och invänta hjälp.

I infobladet hittar du exempel på allvarliga säkerhetsrisker vid evakuering från en hiss.