2024.04.12

Åk säkert med barn

Varje år sker det olyckor och tillbud för att de viktiga säkerhetsrekommendationerna för hur man åker hiss och rulltrappa inte följs. Olyckor kan förstås hända ändå, men genom att känna till riskerna kan vi tillsammans sprida kunskapen till fler.

Barn är extra sårbara och det är viktigt att vi vuxna tar ansvar för deras säkerhet. Hissförbundet har tagit fram filmer om hur du åker säkert tillsammans med barn. Tillsammans med våra medlemsföretag arbetar vi aktivt med att höja säkerhetsnivån vid användning och arbete med hissar och rulltrappor.

Du är välkommen att dela filmerna vidare om du önskar!

Säkerhetsrisker med äldre hissar

Hissen är ett av de säkraste färdmedlen som finns. Beroende på hissens typ och ålder finns det dock risker som kan leda till kläm- eller fallolyckor.

Vill du veta mer om säkerhetsrisker?