Nyheter

2024.05.14

Säkerhetsrisker med äldre hissar i Sverige

Nya och väl moderniserade hissar är mycket säkra färdmedel. Men mer än hälften av alla hissar i Sverige är äldre än 30 år, vilket innebär att användare ofta åker i hissar som saknar viktig säkerhetsutrustning. De senaste åren har det skett flera olyckor med äldre hissar i bostadshus, där framför allt barn har skadats allvarligt. […]

Läs mer om Säkerhetsrisker med äldre hissar i Sverige

Rekommendation kring ställningar i rulltrappor

Hissförbundets medlemmar verkar aktivt för att höja säkerheten i landets hissar och rulltrappor. Eftersom användandet av ställningar i rulltrappor kan leda till haverier har Hissförbundet tagit fram en rekommendation kring ställningar i rulltrappor. Det bästa är om rulltrappsföretag nekar förfrågningar om användning av rulltrappor för ställningar. Om detta inte är möjligt är det mycket viktigt […]

Läs mer om Rekommendation kring ställningar i rulltrappor
2024.04.12

Åk säkert med ditt djur

Varje år skadas husdjur i hissrelaterade olyckor. Låt inte ditt djur bli en del av statistiken. Håll ditt djur i kort koppel och nära dig under hela hissfärden. När du och ditt husdjur hamnar på varsin sida av hissdörren kan en mycket farlig situation uppstå. Hissdörrarnas sensorer känner inte av de smala koppelbanden och dörren […]

Läs mer om Åk säkert med ditt djur
2024.04.12

Åk säkert med barn

Varje år sker det olyckor och tillbud för att de viktiga säkerhetsrekommendationerna för hur man åker hiss och rulltrappa inte följs. Olyckor kan förstås hända ändå, men genom att känna till riskerna kan vi tillsammans sprida kunskapen till fler. Barn är extra sårbara och det är viktigt att vi vuxna tar ansvar för deras säkerhet. […]

Läs mer om Åk säkert med barn

Livsviktigt om räddningssituationer

Det är livsviktigt att känna till att en räddnings- och evakueringssituation endast ska hanteras av behörig personal som har genomgått utbildning och praktisk träning. Det är livsviktigt att känna till att en räddnings- och evakueringssituation endast ska hanteras av behörig personal som har genomgått utbildning och praktisk träning. Hissförbundet har tagit fram ett nytt infoblad […]

Läs mer om Livsviktigt om räddningssituationer

Utbilda dig för säkerheten!

Är du arbetsledare och strävar efter att ytterligare höja säkerhetsmedvetandet inom ditt team och företag? Är du arbetsledare och strävar efter att ytterligare höja säkerhetsmedvetandet inom ditt team och företag? Hissförbundet presenterar en specialdesignad kurs med syfte att sprida viktig kunskap om säkra arbetsmetoder, ansvaret som ledningen bär samt hur goda rutiner sätts. Under denna […]

Läs mer om Utbilda dig för säkerheten!

Säkerhetsansvaret vilar på ägarens axlar

Varje år sker det olyckor med hissar. Många tror att ansvaret för hissens säkerhet ligger på besiktningsorganet eller serviceföretaget. Service och underhåll kan utkontrakteras, men aldrig ansvaret. Det är ägaren som är ansvarig för säkerheten. Därför kickar Hissförbundet nu igång en informationskampanj på detta tema och bjuder in medlemsföretagen att sprida budskapet! Informationsbladet Säkerhetsansvaret vilar på […]

Läs mer om Säkerhetsansvaret vilar på ägarens axlar