Nyheter

Rekommendation kring ställningar i rulltrappor

Hissförbundets medlemmar verkar aktivt för att höja säkerheten i landets hissar och rulltrappor. Eftersom användandet av ställningar i rulltrappor kan leda till haverier har Hissförbundet tagit fram en rekommendation kring ställningar i rulltrappor. Det bästa är om rulltrappsföretag nekar förfrågningar om användning av rulltrappor för ställningar. Om detta inte är möjligt är det mycket viktigt […]

Läs mer om Rekommendation kring ställningar i rulltrappor

Utbilda dig för säkerheten!

Är du arbetsledare och strävar efter att ytterligare höja säkerhetsmedvetandet inom ditt team och företag? Är du arbetsledare och strävar efter att ytterligare höja säkerhetsmedvetandet inom ditt team och företag? Hissförbundet presenterar en specialdesignad kurs med syfte att sprida viktig kunskap om säkra arbetsmetoder, ansvaret som ledningen bär samt hur goda rutiner sätts. Under denna […]

Läs mer om Utbilda dig för säkerheten!