Nyheter

2024.05.13

Välkommen till Hissförbundets nya webbsida!

Hissförbundet är sedan 1992 den svenska branschföreningen för företag som tillverkar, monterar och underhåller hissar och rulltrappor.

Läs mer om Välkommen till Hissförbundets nya webbsida!

Livsviktigt om räddningssituationer

Det är livsviktigt att känna till att en räddnings- och evakueringssituation endast ska hanteras av behörig personal som har genomgått utbildning och praktisk träning. Det är livsviktigt att känna till att en räddnings- och evakueringssituation endast ska hanteras av behörig personal som har genomgått utbildning och praktisk träning. Hissförbundet har tagit fram ett nytt infoblad […]

Läs mer om Livsviktigt om räddningssituationer
2024.04.02

Vasakronans hållbarhetschef Anna Denell till Hissförbundets vårmöte

Välkommen till Hissförbundets vårmöte den 30 maj. Dagen kommer att bjuda på årsmöte, ett intressant seminarium på temat hållbarhet då vi bjudit in Vasakronans hållbarhetschef Anna Denell och ett spännande studiebesök i den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden, ett av Stockholms stads utpekade hållbarhetsprofilområden.  Självklart finns utrymme för nätverkande, diskussion om branschgemensamma frågor och vi avslutar […]

Läs mer om Vasakronans hållbarhetschef Anna Denell till Hissförbundets vårmöte

Utbilda dig för säkerheten!

Är du arbetsledare och strävar efter att ytterligare höja säkerhetsmedvetandet inom ditt team och företag? Är du arbetsledare och strävar efter att ytterligare höja säkerhetsmedvetandet inom ditt team och företag? Hissförbundet presenterar en specialdesignad kurs med syfte att sprida viktig kunskap om säkra arbetsmetoder, ansvaret som ledningen bär samt hur goda rutiner sätts. Under denna […]

Läs mer om Utbilda dig för säkerheten!

Ansökan till teknikerutbildningen öppen

Oavsett om du kommer direkt från gymnasiet eller vill skola om dig lite senare i livet finns det en utbildning som passar dig. Om ett år kan du vara med och få Sverige att rulla! Hiss- och rulltrappsbranschen växer och efterfrågan på välutbildade och praktisk beprövade tekniker är stor, framförallt i storstadsregionerna. Hissförbundets medlemsföretag ser fram emot […]

Läs mer om Ansökan till teknikerutbildningen öppen
2024.02.08

Hissförbundet får ny logotyp

Hissförbundet är sedan 1992 den svenska branschföreningen för företag som tillverkar, monterar och underhåller hiss- och rulltrappsinstallationer. Medlemsföretagen representerar över 80% av den svenska branschen. Nu får Hissförbundet en ny logotyp. En av Hissförbundets mest prioriterade frågor är att säkerställa kompetensförsörjning på branschen. Detta arbete sker på flera sätt och som ett steg i att […]

Läs mer om Hissförbundet får ny logotyp

Boverkets sammanställning från besiktningsverksamheten år 2022

Boverket gör årligen uppföljning av besiktningsstatistik för motordrivna anordningar som omfattas av krav på besiktning enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar. År 2022 års besiktningsstatistik visade att andelen motordrivna anordningar som vid återkommande besiktning hade någon form av brist, ligger på en oförändrad nivå jämfört med föregående […]

Läs mer om Boverkets sammanställning från besiktningsverksamheten år 2022

Säkerhetsansvaret vilar på ägarens axlar

Varje år sker det olyckor med hissar. Många tror att ansvaret för hissens säkerhet ligger på besiktningsorganet eller serviceföretaget. Service och underhåll kan utkontrakteras, men aldrig ansvaret. Det är ägaren som är ansvarig för säkerheten. Därför kickar Hissförbundet nu igång en informationskampanj på detta tema och bjuder in medlemsföretagen att sprida budskapet! Informationsbladet Säkerhetsansvaret vilar på […]

Läs mer om Säkerhetsansvaret vilar på ägarens axlar