2024.05.14

Säkerhetsrisker med äldre hissar i Sverige

Nya och väl moderniserade hissar är mycket säkra färdmedel. Men mer än hälften av alla hissar i Sverige är äldre än 30 år, vilket innebär att användare ofta åker i hissar som saknar viktig säkerhetsutrustning.

De senaste åren har det skett flera olyckor med äldre hissar i bostadshus, där framför allt barn har skadats allvarligt. Hissförbundet har därför tagit fram en rapport som både beskriver de vanligaste riskerna och ger ett antal förslag på hur säkerheten kan förbättras.

Hissförbundet gör bedömningen att regelverket måste ändras och att vi måste sätta in retroaktiva krav på uppdateringen av säkerhetsutrustningen. De tekniska lösningarna finns, men enligt gällande regler behöver säkerhetsutrustningen i gamla hissar enbart uppdateras vid en större modernisering av hissen. Beslutet om modernisering ligger dock helt hos fastighetsägaren.

Tidigare regeländringar har gett mycket goda resultat, till exempel när man redan 2012 förbjöd hissar utan skydd i korgöppningen i arbetslokaler. Det inte acceptabelt att bostadshus, där de mest sårbara i samhället såsom barn, äldre och personer med funktionsnedsättning vistas, inte har samma säkerhetsstandard och trygghet som arbetslokaler.

Se nedan en intervju med Hissförbundets ordförande Daniel Nyman om rapporten ”Säkerhetsrisker med äldre hissar”.