2023.11.21

Säkerhetsansvaret vilar på ägarens axlar

Varje år sker det olyckor med hissar. Många tror att ansvaret för hissens säkerhet ligger på besiktningsorganet eller serviceföretaget. Service och underhåll kan utkontrakteras, men aldrig ansvaret. Det är ägaren som är ansvarig för säkerheten. Därför kickar Hissförbundet nu igång en informationskampanj på detta tema och bjuder in medlemsföretagen att sprida budskapet!

Informationsbladet Säkerhetsansvaret vilar på ägarens axlar innehåller information om ansvarsfrågan och säkerhetsriskerna med äldre hissar. Materialet är tänkt att delas ut av medlemsföretagens hisstekniker eller andra som träffar fastighetsägare och brf:er för att påvisa riskerna och ägarens ansvar.

Bladet informerar också om det nya lagkravet för äldre hissar om skydd mellan schaktdörr och korgdörr som infördes i år och ska vara uppfyllt senast den 1 oktober 2031. Vår förhoppning är att informationskampanjen också ska uppmuntra fler att införa säkerhetshöjande åtgärder i närtid och inte vänta till slutet av implementeringsperioden av det nya lagkravet.

Kampanjen kommer att fortgå under 2024 och det kommer vara möjligt att beställa fler exemplar av informationsbladet längre fram, men vi uppmuntrar våra våra medlemsföretag och andra intresserade att göra en första beställning redan nu och komma igång med att sprida informationen via era tekniker.

Läs mer & ladda ner informationsbladet >>

Beställ tryckta informationsblad >>

Frågor?

Kontakta Hissförbundets kansli, kansliet@hissforbundet.se.