Barn trycker på hissknapp

Säkerhetsansvaret vilar på ägarens axlar

Varje år sker det olyckor med hissar. Många tror att ansvaret för hissens säkerhet ligger på besiktningsorganet eller serviceföretaget. Service och underhåll kan utkontrakteras, men aldrig ansvaret. Det är ägaren som är ansvarig för säkerheten. Därför kickar Hissförbundet nu igång en informationskampanj på detta tema och bjuder in medlemsföretagen att sprida budskapet!

Informationsbladet Säkerhetsansvaret vilar på ägarens axlar innehåller information om ansvarsfrågan och säkerhetsriskerna med äldre hissar. Materialet är tänkt att delas ut av medlemsföretagens hisstekniker eller andra som träffar fastighetsägare och brf:er för att påvisa riskerna och ägarens ansvar.

Bladet informerar också om det nya lagkravet för äldre hissar om skydd mellan schaktdörr och korgdörr som infördes i år och ska vara uppfyllt senast den 1 oktober 2031. Vår förhoppning är att informationskampanjen också ska uppmuntra fler att införa säkerhetshöjande åtgärder i närtid och inte vänta till slutet av implementeringsperioden av det nya lagkravet.

Kampanjen kommer att fortgå under 2024 och det kommer vara möjligt att beställa fler exemplar av informationsbladet längre fram, men vi uppmuntrar våra våra medlemsföretag och andra intresserade att göra en första beställning redan nu och komma igång med att sprida informationen via era tekniker.

Beställ informationsblad >>

Se informationsbladet >>

Frågor?

Kontakta Hissförbundets kansli, kansliet@hissforbundet.se.


Nyheter


Barn trycker på hissknapp

Säkerhetsansvaret vilar på ägarens axlar

Informationsbladet Säkerhetsansvaret vilar på ägarens axlar innehåller information om ansvarsfrågan och säkerhetsriskerna med äldre hissar. Materialet är tänkt att delas

Hissförbundet i Göteborgs-Posten

Debatt: Med anledning av den oerhört tragiska dödsolyckan där femåriga Nima miste sitt liv har hissäkerhetsfrågan aktualiserats. Innan fler kommer

Möte med Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson om hissäkerhet

I början av september beslutade regeringen om nya krav på äldre hissar med farliga innerdörrar. Förordningsändringen innebär att hissar för

Slopade förkrav gav rekordmånga sökande och en klass med fler tjejer än någonsin tidigare

Är du nyfiken på vad som motiverar unga och dem som vill byta yrkesbana mitt i livet att välja en