Nyheter

Finansiellt stöd för efterinstallation eller modernisering av hiss

Stöd till bostäder för äldre Fastighetsägare kan ansöka om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer. Detta stöd kan även inkludera efterinstallation av hiss eller vissa moderniseringsåtgärder. Enligt Boverket är det inget krav att äldre redan bor i trappuppgången. Kravet är att åtgärden ska främja möjligheten för äldre personer att nu eller […]

Läs mer om Finansiellt stöd för efterinstallation eller modernisering av hiss

Säkerhetsansvaret vilar på ägarens axlar

Varje år sker det olyckor med hissar. Många tror att ansvaret för hissens säkerhet ligger på besiktningsorganet eller serviceföretaget. Service och underhåll kan utkontrakteras, men aldrig ansvaret. Det är ägaren som är ansvarig för säkerheten. Därför kickar Hissförbundet nu igång en informationskampanj på detta tema och bjuder in medlemsföretagen att sprida budskapet! Informationsbladet Säkerhetsansvaret vilar på […]

Läs mer om Säkerhetsansvaret vilar på ägarens axlar