Nyheter

Finansiellt stöd för efterinstallation eller modernisering av hiss

Stöd till bostäder för äldre Fastighetsägare kan ansöka om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer. Detta stöd kan även inkludera efterinstallation av hiss eller vissa moderniseringsåtgärder. Enligt Boverket är det inget krav att äldre redan bor i trappuppgången. Kravet är att åtgärden ska främja möjligheten för äldre personer att nu eller […]

Läs mer om Finansiellt stöd för efterinstallation eller modernisering av hiss