2024.05.14

Finansiellt stöd för efterinstallation eller modernisering av hiss

Stöd till bostäder för äldre

Fastighetsägare kan ansöka om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer. Detta stöd kan även inkludera efterinstallation av hiss eller vissa moderniseringsåtgärder.

Enligt Boverket är det inget krav att äldre redan bor i trappuppgången. Kravet är att åtgärden ska främja möjligheten för äldre personer att nu eller i framtiden kunna bo kvar i sina bostäder.

Det är länsstyrelsen i det län där byggnaden finns som beslutar om stödet och det är dit du skickar din ansökan. Adresser och telefonnummer hittar du på länsstyrelsernas webbplats: www.lansstyrelsen.se. Även på Boverkets hemsida kan du läsa mer om stödet till bostäder för äldre.

Investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler

Detta investeringsbidrag kan ges till föreningar, stiftelser och aktiebolag som arbetar utan vinstsyfte och som är fristående från en kommun eller kommunala företag och bolag.

Till åtgärder som kan få bidrag hör bland annat förbättring av tillgängligheten för personer med en fysisk eller kognitiv funktionsnedsättning, till exempel genom installation av hiss

Ansökan sker via Boverkets e-tjänst under hösten och beslut om bidrag fattas vanligtvis under våren året efter. Mer information finns på Boverkets hemsida.