2024.04.08

Livsviktigt om räddningssituationer

Det är livsviktigt att känna till att en räddnings- och evakueringssituation endast ska hanteras av behörig personal som har genomgått utbildning och praktisk träning.

Det är livsviktigt att känna till att en räddnings- och evakueringssituation endast ska hanteras av behörig personal som har genomgått utbildning och praktisk träning.

Hissförbundet har tagit fram ett nytt infoblad om räddnings- och evakueringssituationer från hissar.

Läs mer & ladda ner >>