2024.03.20

Använd hissen rätt – åk säkert!

Att åka hiss är ett av de säkraste färdmedlen som finns om hissen används på rätt sätt.

Vid felaktig användning finns det dock några risker som kan leda till att olyckor händer. För barn är en vanlig olyckstyp att fingrarna kläms i hissens dörrar. För vuxna är fallolyckor och klämolyckor vanligast.

För att undvika olyckor rekommenderar branschen att säkerhetsrekommendationerna nedan följs.