Kompetensförsörjning

Hissar och rulltrappor finns överallt i bostadshus, på arbetsplatser och i våra offentliga miljöer. För tillgängligheten måste en stillastående hiss eller rulltrappa åtgärdas snabbt. Att vara hiss- och rulltrappstekniker är ett viktigt jobb. Det finns även många andra spännande roller, från säljare till tekniska specialister, arbetsledare och mycket annat.

Välkommen till en bransch med sammanhållning som behöver bli fler!

Hiss- och rulltrappsbranschen växer och efterfrågan på utbildade och praktisk beprövade tekniker är stor, framförallt i storstadsregionerna.

För att säkerställa den långsiktiga kompetensförsörjningen till branschen är Hissförbundet engagerade i en YH-utbildning av hiss- och rulltrappstekniker tillsammans med yrkeshögskolan Xenter i Tumba utanför Stockholm.

Hissförbundet betonar också vikten att lära genom yrkeslivet och i förbundets regi sker kontinuerlig vidareutbildning av medlemmarna genom seminarier och kurser inom teknik och juridik. Se kalendariet för aktuella utbildningar >>

Mer om kompetensförsörjning

Hydroware

Styrbjörn Andrén

Ordförande, Utbildningskommittén

Utbildningskommittén leder samarbetet med externa utbildningar på YH- och gymnasienivå samt ansvarar för Hissförbundets egen kursverksamhet.

Hissförbundets valberedning.