2024.04.12

Olika roller i hiss- och rulltrappsbranschen

Arbetet med hissar och rulltrappor innebär en spännande och varierande vardag. Beroende på ditt intresse kan du välja att specialisera dig inom olika områden. Det finns också möjlighet att arbeta i en bred roll där ingen dag är den andra lik.

Rollerna kring installation och service av hissar är följande:

När en ny hiss ska installeras är säljaren ofta den första kontakten inom företaget. De kan sälja nyinstallationer, moderniseringar, serviceavtal eller andra jobb som inte serviceavtalet täcker.

Därefter tar en beredare vid. Denne är expert på sortimentet och kan rekommendera bland produkterna då kunden kan ha olika krav och önskemål. Beredarens uppgift är att ta fram en ritning, beställa dörrar, korg och annat som behövs samt planera för att det ska anlända samtidigt från olika fabriker. Beredaren är involverad både vid moderniseringsarbeten (se MOD) eller installationen av nya hissar.

En arbetsledare är ansvarig för arbetsplatsen och säkerhet. Denne följer ofta med montören (se nedan) ut på ett arbete och går igenom arbetet som ska genomföras, säkerhet och andra arbetsmiljöaspekter. De är även ansvariga för att arbetet blir utfört på utsatt tid med god kvalité.

En montör installerar hissen på plats. Ofta är man två inledningsvis och när främst elkopplingar kvarstår räcker det med en montör på plats

MOD står för modernisering och omfattar dem som arbetar med att uppdatera eller helt byta ut hissar till dagens standard.

En felsökare utför felsökning på en hiss som inte fungerar som den ska, lagar hissen, byter ut trasiga eller omoderna komponenter och utför mindre reparationsarbeten

En reparatör reparerar större komponenter på en hiss eller rulltrappa.

En fältingenjör ansvarar för installation och utbyte av frekvensstyrningar och styrdatorer. Dessa behöver anpassas efter varje plats och anger exempelvis antal våningar, vilken våning som är entréplan och så vidare. En fältingenjör hjälper även felsökare vid mer avancerade jobb.

Support kan svara på frågor från annan plats dit exempelvis en montör eller fältingenjör ringer för att få rådgivning.

En teknisk specialist ser till att service utförs på rätt sätt.

En produktutvecklare utvecklar nya produkter, reservdelar eller hela hissar och en produkttestare testar om produkterna håller för montering hos kund.

Besiktningsmannen kommer när arbetet med installation/ombyggnad är färdigt och genomför därefter en årlig besiktning av hissen för att se så att inte linor är slitna och att säkerhetsfunktionerna fungerar. Hissföretag bisitter med en servicetekniker (se nedan) vid besiktningen som har nyckel och tillträde.

Fastighetsägare behöver en firma som sköter hissen och i denna tjänst ingår oftast service, jourtjänst och biträde vid årlig besiktning. Detta arbete sköts av en servicetekniker som 3-4 gånger årligen ser till att hissen oljas, att inget skräp fastnat, att slitna delar byts och att maskinen fungerar som den ska.

En rulltrappstekniker utför service på rulltrappor. Ofta har du ett område med rulltrappor du besöker flera gånger per år för justeringar, smörjning och byte av kammar, lampor och skyltar. Rulltrappsteknikern är även ansvarig för att installera nya rulltrappor och modernisera befintliga rulltrappor.