2024.03.20

Fakta om att efterinstallera hiss i flerbostadshus 

Att förse befintliga hus med hiss är ett sätt att göra tillvaron lättare för många människor. Hissen är i många fall en förutsättning för att äldre människor ska kunna bo kvar hemma i sin invanda miljö. I gamla hus är det inte bara de äldre som behöver en hiss. Barnfamiljer, personer med funktionshinder samt sjuka eller skadade kan ha minst lika stort behov av en hiss. Med hjälp av kostnadseffektiva hisslösningar kan livskvaliteten enkelt höjas för dessa grupper.