2024.03.20

Handbok för fastighetsägare

Hissar är idag en mycket viktig del av en byggnad eftersom de gör det möjligt att snabbt och smidigt transportera personer och material upp och ner i fastigheten. Det finns uppskattningsvis 120.000 hissar i drift i Sverige idag. För många i samhället, framförallt äldre och personer med funktionsnedsättning, är det avgörande att det finns en hiss för att man ska kunna ta sig in och ur en fastighet. Det ökar även livskvaliteten för barnfamiljer och andra grupper i samhället när det finns hiss och man slipper bära tunga kassar, barnvagnar och barn i trappan.

När den fungerar, är det få som tänker på hissen i det dagliga. Däremot kan det skapa mycket frustration och även konkreta problem med tillgänglighet om hissen är trasig. Syftet med denna handbok är att göra det enklare för fastighetsägaren att vidta åtgärder för att hissen ska fungera bra och är säker att använda.

Handboken är tänkt att fungera som en vägledning för fastighetsägare och fastighetsförvaltare som kommer i kontakt med hissar i deras dagliga yrke men som inte har någon hissteknisk bakgrund. Boken är tänkt som ett komplement till den skrift SABO gav ut 2007 om upphandling av hisservice varför detta inte tas upp i denna handbok.

Handboken är framtagen av Hissförbundet med SABO och Fastighetsägarna som referensgrupp.

Senast reviderad 2019.