2024.03.20

Hisskötsel – vad jag som fastighetsägare behöver veta!

Hissen är något som få tänker på när den fungerar. En trasig eller dåligt fungerande hiss kan däremot ge upphov till mycket irritation och även konkreta problem med tillgänglighet, då många människor idag är helt eller delvis beroende av hiss.