2024.03.20

Sammanfattning av rapport: Lönsamt med tillgängliga bostäder

Allt fler äldre bor i flerbostadshus med bristande tillgänglighet och riskerar att i längden inte kunna bo kvar hemma. En hel del kan få stöd av hemtjänsten men när det inte längre räcker är en onödigt tidig flytt till ett särskilt boende alternativet, dock ett kostsamt sådant. Befolkningsutvecklingen med ett ökande antal äldre gör även att kostnaderna för särskilt boende kommer att öka kraftigt framöver. Tillgängliga bostäder gör att fler äldre kan bo kvar hemma längre – det ökar livskvaliteten och självständigheten, och ger samtidigt stora kostnadsbesparingar när omsorgsbehovet hålls nere. I denna rapport visar vi vad ökad tillgänglighet, genom hissinstallation, innebär i samhällsekonomisk besparingspotential.