2024.03.20

Modernisering av hissar

I detta infoblad an du läsa om varför det är viktigt att i god tid modernisera din hiss och veta hur en hiss livscykel ser ut.

Hissen är något som få tänker på när den fungerar. En trasig eller dåligt fungerande hiss kan däremot ge upphov till mycket irritation och även konkreta problem med tillgängligheten, då många människor idag är helt eller delvis beroende av hiss.

Liksom andra delar av en fastighet som t.ex. ventilationssystem, tvättstuga och värmesystem, har även hissar en livslängd. Det är därför viktigt att budgetera och planera för att på sikt modernisera hissen, något som inte ingår i vanlig skötsel och underhåll. Om hissen i din fastighet närmar sig 20-25 år är det dags att i samråd med ditt hissföretag eller en konsult göra en bedömning av hissens status samt upprätta en plan med lämpliga åtgärder.