2024.05.14

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön

Arbetsmiljöverkets broschyr

Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön

Det är alltid arbetsgivaren som ansvarar för att arbetstagarna ska kunna utföra sina arbetsuppgifter utan att bli skadade eller sjuka. Det innebär bland annat att de ska få instruktioner till sina arbetsuppgifter så de lär sig arbetet på rätt sätt. De ska också veta vilka risker som finns på arbetsplatsen för att kunna undvika skador och olyckor.

Ibland kan fler än arbetsgivaren ha ansvar

Arbetsgivaren har alltid huvudansvaret för arbetsmiljön, men det finns även andra som kan ha ansvar. Det gäller exempelvis den som:

  • Levererar en maskin eller kemiska produkter till en arbetsplats.
  • Installerar en maskin på en arbetsplats eller.
  • Hyr ut en lokal där personal ska arbeta.

Även om ansvaret är delat så minskar inte arbetsgivarens ansvar. Det innebär till exempel att arbetsgivaren är den som måste se till att utrustningen underhålls och hanteras på ett säkert sätt eller att kemiska produkter används på ett säkert sätt.

Många arbetar på arbetsplatser där deras egen arbetsgivare har svårt att påverka arbetsförhållandena. Det gäller exempelvis lokalvårdare, distributionschaufförer eller inhyrd kontorspersonal. Den som hyr in personal utifrån på en arbetsplats ansvarar för att arbetsmiljön och all utrustning inte innebär några risker för dem som arbetar där. Ansvaret gäller både för den ansvariges egna anställda och för dem som bara arbetar där tillfälligt.