Finansiellt stöd för efterinstallation eller modernisering av hiss

Stöd för bostäder för äldre

Fastighetsägare kan ansöka om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer. Detta stöd kan även inkludera efterinstallation av hiss eller vissa moderniseringsåtgärder.

Det är länsstyrelsen i det län där byggnaden finns som beslutar om stödet och det är dit du skickar din ansökan. Adresser och telefonnummer hittar du på länsstyrelsernas webbplats: www.lansstyrelsen.se

Även på Boverkets hemsida kan du läsa mer om stöd för bostäder

Enligt Boverket är det inget krav att äldre redan bor i trappuppgången. Kravet är att åtgärden ska främja möjligheten för äldre personer att nu eller i framtiden kunna bo kvar i sina bostäder.