Hissförbundets medlemserbjudande

Hissförbundet är den svenska branschorganisationen för företag som tillverkar, monterar och underhåller hiss- och rulltrappsinstallationer. De företag som idag är medlemmar i Hissförbundet representerar över 80% av marknaden för hissar och rulltrappor i Sverige.

Målet med Hissförbundets arbete är att verka för branschens positiva utveckling genom att erbjuda alla medlemmar aktiviteter, information och möjlighet att aktivt delta i kommittéarbete. Hissförbundet är representant för företag verksamma i Sverige:

  • Vi tillvaratar aktivt medlemmarnas intressen gentemot leverantörer och nationella samt internationella myndigheter.
  • Hissförbundet informerar och utbildar sina medlemmar kontinuerligt inom teknik, säkerhet och entreprenadjuridik.
  • Hissförbundet är remissinstans för hiss- och rulltrappsfrågor hos Boverket, Arbetsmiljöverket och Elsäkerhetsverket.
  • Hissförbundet bedriver Yh-utbildning av hisstekniker för att säkerställa den långsiktiga försörjningen av utbildad arbetskraft till branschen.
  • Hissförbundet deltar aktivt i påverkansarbetet på europeisk nivå genom medlemskap i ELA (European Lifts Association).

Hissförbundet är en ideell förening med kansli hos Teknikföretagens Branschgrupper AB. Det viktigaste arbetet sker inom Teknik- och Säkerhetskommittén, Kommunikationskommittén, Utbildningskommittén och ledningsgruppen för Yh-utbildningarna i Tumba och Kungsbacka.

Verksamheten och aktiviteter för medlemmarna finansieras genom en serviceavgift och en medlemsavgift.

Klicka här för: