Vårt erbjudande

Målet med arbetet i Hissförbundet är att verka för branschens positiva utveckling genom att erbjuda alla medlemmar aktiviteter, information och möjlighet att delta aktivt i kommittéarbete.

Läs mer om Hissförbundets medlemserbjudande här och om vårt erbjudande för associerade medlemmar här.