Stadgar

Innan ditt företag ansöker om medlemskap i Hissförbundet är det viktigt att ta del av förbundets stadgar. Stadgarna finns att ladda ned här.