Kalendarium

Möte med Kommunikationskommittén

Välkommen till möte med Hissförbundets Kommunikationskommitté den 1 februari 2023.

Digitalt via Teams

1 februari 2023

Plats Digitalt via Teams
Tid 13:30-14:30
Handslag

Styrelsemöte

Möte med Hissförbundets styrelse.

Stockholm och digitalt

14 februari 2023

Plats Teknikföretagens Branschgrupper och digitalt via Teams
Tid 13.00-15.00
Dator och kaffekopp

Möte med Utbildningskommittén

Möte med Hissförbundets utbildningskommitté. Mötet äger rum i anslutning till YH-Xenters ledningsgruppsmöte.

Botkyrka och digitalt

16 februari 2023

Plats Xenter och digitalt via Teams
Tid 10:30-12:00

Kurs Entreprenadjuridik – Malmö

Denna för hissbranschen skräddarsydda heldagskurs inom entreprenadjuridik är en kombination av Hissförbundets tidigare grund- och fortsättningskurser. Utbildningen vänder sig till

Malmö

2 mars 2023

Plats Malmö, Svenskt Näringsliv, Navigationsgatan 1 A
Tid Kl. 09.30-17.00
Glashiss

Möte med Teknik- och Säkerhetskommittén

Välkommen till möte med Hissförbundets Teknik- och Säkerhetskommitté! Datum: Onsdag 8 mars 2023 Tid: 14:00-16:00 Plats: Digitalt via Teams, länk

Digitalt via Teams

8 mars 2023

Plats Digitalt via Teams
Tid 14.00-16.00