Kalendarium

Glashiss

Möte i Teknik- och Säkerhetskommittén, TSK

Save the date! Nästa möte i Teknik- och Säkerhetskommittén, TSK, är den 5 mars kl. 13.00-15.00.

Digitalt

5 mars 2024

Plats Digitalt
Tid 13.00-15.00

Vårmöte 2024

Save the date! Hissförbundets vårmöte är planerat till den 30 maj 2024. Före vårmötet planeras det för ett möte i

30 maj 2024

Plats TBA
Glashiss

Möte i Teknik- och Säkerhetskommittén, TSK

Save the date! Kommande möte i Teknik- och Säkerhetskommittén, TSK, är i samband med Hissförbundets vårmöte den 30 maj.

Digitalt

30 maj 2024

Utbildningskommitte

Möte med Utbildningskommittén juni 2024

Save the date! Möte med Hissförbundets Utbildningskommitté inklusive examen för Hiss23.

Stockholm eller digitalt

19 juni 2024

Plats Hos Xenter eller digitalt via Teams
Tid 10.30-12.00
Utbildningskommitte

Möte med Utbildningskommittén september 2024

Save the date! Möte med Hissförbundets Utbildningskommitté.

Stockholm eller digitalt

11 september 2024

Plats Hos Xenter eller digitalt via Teams
Tid 10.30-12.00