Medlemsavgifter

Hissförbundets medlemsavgift beslutas om på föreningens höstmöte. Den ska täcka Hissförbundets utgifter enligt budgeten för nästkommande år som beslutas på samma möte.

Medlemsavgiften består av två delar, en föreningsavgift (ej avdragsgill) och en serviceavgift (avdragsgill). Avgiften återspeglar Hissförbundets verksamhet, där 80% utgörs av föreningsverksamhet med långsiktig kollektiv nytta (t.ex. påverkansarbete) och 20% av s.k. serviceverksamhet som gynnar enskilda företag (t.ex. kurser och utbildningar). I avgiften ingår en fast del, som är lika för alla medlemmar, och en rörlig del, baserad på företagets omsättning två år tillbaka (i relation till alla medlemmars omsättning).

Välkommen att kontakta kansliet på kansliet@hissforbundet.se för mer information.