Medlemsavgifter

Som medlem i Hissförbundet betalar man en serviceavgift och en medlemsavgift.

De flesta föreningar delar av praktiska skäl upp sin verksamhet i en föreningsverksamhet och en s.k. serviceverksamhet.

Föreningsverksamheten är det som behövs formellt, och det är där medlemsföretagen är formellt medlemmar. I serviceverksamheten däremot bedrivs all verksamhet, dvs. det är här vi som jobbar på kansliet är anställda, här sker föreningens kompletta administration inklusive ekonomifunktion och här tillhandahållas all praktisk utrustning för arbetet såsom kontor, mötesrum och verktyg (ex. hemsidor, databaser, kontorsutrustning).

Av formella skäl delas därför medlemsavgiften in i en serviceavgift (som täcker kostnaderna för allt arbete som föreningen gör) och en medlemsavgift (för att vara med i föreningen). För din information så får styrelsen eller kommittémedlemmar inga arvoden utan de arbetar ideellt.

Serviceavgiften består av:

  • en fast del som för 2019 är 18 094 kr
  • en rörlig del på 104 kronor per omsatt miljon inom hissbranschen i Sverige. Baserat på en omsättning på 50 miljoner kronor blir den rörliga delen 50*104 = 5 200 kronor.

Med en omsättning på 50 miljoner kronor landar serviceavgiften för 2019 på 18 094 kr + 5200 kr = 23 294 kronor (momspliktig, avdragsgill).

Medlemsavgiften i den ideella föreningen är för 2019, ca 45 kronor per omsatt miljon inom hissbranschen i Sverige. För ett bolag med en omsättning på 50 miljoner kr blir medlemsavgiften 50*45 = 2250 kronor (ej momspliktigt, ej avdragsgill).

För ett bolag med en omsättning på 50 Miljoner kronor blir den totala avgiften för 2019

23 294 + 2 250  =  25 544 kronor