Medlemsavgifter

Hissförbundet delar av praktiska skäl upp sin verksamhet i en föreningsverksamhet och en så kallad serviceverksamhet. Detta innebär också att medlemsavgiften består av två delar, en medlemsavgift och en serviceavgift.

Föreningsverksamheten innebär det som har med den ideella föreningen att göra så som stadgar, styrelse, medlemskap med mera. Detta finansieras av den lilla delen av den totala avgiften (medlemsavgiften). Föreningen får ej göra avdrag för moms på kostnader och medlemsföretagen är ej berättigade till avdrag för medlemsavgift. Frågor rörande föreningsverksamheten beslutas på förenings-/årsmötet som sker på vårmötet.

Hissförbundets medlemsavgift för 2021 ligger på 43,9 kronor per omsatt miljon inom hissbranschen i Sverige. (Exempel: För ett bolag med en omsättning på 50 miljoner kr uppgår medlemsavgiften till 50*43,9 = 2 196 kronor)

Serviceverksamheten innebär majoriteten av det arbete som bedrivs för att nå föreningens syfte och långsiktiga mål. Exempel på detta är evenemang, rapporter, projekt, informationskampanjer, service för medlemmar och allmänheten mm. Servicebolaget får göra avdrag för moms på kostnaderna och serviceavgiften är avdragsgill för medlemmarna. Arbetet regleras inom verksamhetsplanen, som utvärderas och presenteras på föreningens höstmöte.

Hissförbundets serviceavgift för 2021 består av två delar: en fast del på 19 306 kr och en en rörlig del på 108,3 kr per omsatt miljon inom hissbranschen i Sverige. (Exempel: För ett bolag med en omsättning på 50 miljoner kronor uppgår den rörliga delen till 50*108,3 = 5 417 kronor.)