Medlemsavgifter

Som medlem i Hissförbundet betalar man en serviceavgift och en medlemsavgift.

Serviceavgiften består av:

  • en fast del som för 2018 är 18 168 kr
  • en rörlig del på 112 kronor per omsatt miljon inom hissbranschen i Sverige. Baserat på en omsättning på 50 miljoner kronor blir den rörliga delen 50*112 = 5 600 kronor.

Med en omsättning på 50 miljoner kronor landar serviceavgiften för 2018 på 18 168 kr + 5600 kr = 23 768 kronor (momspliktig, avdragsgill).

Medlemsavgiften i den ideella föreningen är för 2018, ca 45 kronor per omsatt miljon inom hissbranschen i Sverige. För ett bolag med en omsättning på 50 miljoner kr blir medlemsavgiften 50*45 = 2250 kronor (ej momspliktigt, ej avdragsgill).

För ett bolag med en omsättning på 50 Miljoner kronor blir den totala avgiften för 2018

23 768 + 2 250  =  26 018 kronor