Medlemsavgifter

Hissförbundets medlemsavgift beslutas om på föreningens höstmöte. Den ska täcka Hissförbundets utgifter enligt en budget som beslutas på samma möte.

Medlemsavgiften består av två delar, en föreningsavgift (ej avdragsgill) och en serviceavgift (avdragsgill). Avgiften återspeglar Hissförbundets verksamhet, där 75% utgörs av föreningsverksamhet med långsiktig kollektiv nytta (t.ex. påverkansarbete) och 25% av s.k. serviceverksamhet som gynnar enskilda företag (t.ex. kurser och utbildningar).

Välkommen att kontakta kansliet på hissforbundet@tebab.com för mer information.