För branschföretag

Nedan hittar du som är verksam inom hiss- och rulltrappsbranschen information om säkerhet, regelverk och statistik.

Rapportera olyckor

Olycksrapportering är viktigt av flera anledningar. Tillsammans kan vi säkerställa en kontinuerlig förbättring av säkerheten, effektiviteten och pålitligheten hos hissar och rulltrappor. Som medlemsföretag uppmuntras du att rapportera olyckor och tillbud löpande, men minst en gång per år. Till INSTA500.com >>

ELA:s säkerhetsbroschyr för hissar samt utbildningsmaterial

För att främja säkerheten inom hissbranschen i Europa har European Lift Association (ELA) tagit fram säkerhetsbroschyren “Grundläggande säkerhetsprinciper för hissar” inkl. omfattande arbetsmaterial för företagens säkerhetsarbete. Materialet kompletteras med en film om hissäkerhet.

Säkra arbetsförhållanden vid hissentreprenader

Hissförbundet har sammanställt en checklista med förslag på förberedande åtgärder för säkra arbetsförhållanden på byggarbetsplatser. Listan är ett hjälpmedel med förslag som medlemsföretagen kan välja ut och anpassa inför varje projekt. Ladda ned här.

Regelverk

Här hittar du länkar till gällande regelverk för hissar och rulltrappor. Läs mer här.

Ställningar i rulltrappan

Eftersom användandet av ställningar i rulltrappor kan leda till haverier har Hissförbundet tagit fram en rekommendation kring ställningar i rulltrappor. Läs mer här.

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön

Här hittar du Arbetsmiljöverkets broschyr kring ansvar och befogenheter i arbetsmiljön. Ladda ned här.

Statistik, rapporter och remissvar

Ta även del av Hissförbundets information för fastighetsägare och användare  – och sprid till dina kunder!