Tillgänglighetsanpassning

Nedan finns informationsblad och rapporter att ladda ner kring lönsamheten att tillgänglighetsanpassa. Du hittar även information om efterinstallation av hiss, inklusive stödåtgärder.

Lönsamt att tillgänglighetsanpassa

I Sverige finns ca 70 000 trapphus utan hiss. Samtidigt gör befolkningsutvecklingen med ett ökande antal äldre att kostnaderna för särskilt boende kommer att öka kraftigt framöver. Tillgängliga bostäder gör att fler äldre kan bo kvar hemma längre – det ökar livskvaliteten och självständigheten, och ger samtidigt stora kostnadsbesparingar när omsorgsbehovet hålls nere. Läs mer i vår rapport ”Lönsamt med tillgängliga bostäder” och vårt faktablad ”Det lönar sig att tillgänglighetsanpassa”.

Efterinstallation av hiss

Med dagens tekniska lösningar går det att efterinstallera hissar i de flesta bostadshus – något som avsevärt höjer livskvalitén för äldre, barnfamiljer och rörelsehindrade!  Ladda ned här.

Det finns även olika offentliga stödmedel att ta del av vid efterinstallation av hiss. Läs mer här.

Tillgänglighet angår oss alla! Ser vår film om varför tillgänglighet behövdes redan igår: