Bli medlem

Vi är starkare tillsammans - bli medlem i Hissförbundet för att göra din röst hört!

Om du vill ha information om medlemskap i Hissförbundet är du varmt välkommen att kontakta vårt kansli.

Vill du ansöka direkt om medlemskap? Fyll i vår medlemsansökan och maila den till oss så återkommer vi inom kort.

Innan ditt företag ansöker om medlemskap i Hissförbundet är det viktigt att ta del av förbundets stadgar samt vår uppförandekod.

Kontakt kansli

E-post hissforbundet@tebab.com, telefon: 08-782 08 50