Kommittéer


Teknik- och säkerhetskommittén

Patrik Agardh, Ordförande

Kone AB

patrik.agardh@kone.com

Hissförbundets största kommitté med fokus på frågor kring säkerhet, teknik och standarder.

Kommunikationskommittén

Vakant ordförandepost

Kommunikationskommittén driver och koordinerar förbundets kommunikation, marknadsföring och påverkansarbete.

Utbildningskommittén

Styrbjörn Andrén, Ordförande

Kone AB

styrbjorn.andren@kone.com

Leder samarbetet med externa utbildningar på YH- och gymnasienivå samt ansvarar för Hissförbundets egen kursverksamhet.