Kommittéer


Teknik- och säkerhetskommittén

Patrik Agardh, Ordförande

Fermator Nordic AB

patrik.agardh@fermatornordic.se

Hissförbundets största kommitté med fokus på frågor kring säkerhet, teknik och standarder.

Kommunikationskommittén

Utbildningskommitté

Styrbjörn Andrén, Ordförande

Kone AB

styrbjorn.andren@kone.com

Leder samarbetet med externa utbildningar på YH- och gymnasienivå samt ansvarar för Hissförbundets egen kursverksamhet.