Associerade medlemmar

Nedanstående företag är associerade medlemmar i Hissförbundet

 

Greve Magnus Hiss AB
Norra Grängesbergsgatan 4
214 44 Malmö
https://grevemagnus.se

Greve Magnus Hiss AB är ett hissföretag hemmahörande i Malmö, med Skåne och angränsande län som marknad. Vi utför installationer, reparationer, moderniseringar och service på hissar, plattformshissar och dörrautomatik. Vi arbetar med alla system på marknaden och levererar olåsta produkter med fokus på kvalitet, miljö och livslängd.

Kontaktperson
Linus Lindh
040-66 66 000
linus@grevemagnus.se

 

Hisskonsult Husaren AB
www.hisskonsulthusaren.se

Rådgivande specialister inom hissar & rulltrappor som erbjuder hållbara lösningar och teknisk rådgivning av högsta kvalitet.
Arbetsområde är hela Götaland.
Tjänster som erbjuds är:
• utredningar vid återkommande driftstörningar
• upprättade av detaljerad och webbaserad underhållsplan
• upprättande av förfrågningsunderlag för nyinstallation, utbyte, modernisering eller upphandling av serviceavtal
• projektledning
• kapacitetsberäkning vid nyproduktion
• entreprenad- och garantibesiktning

Kontaktperson
Bojan Pok
bojan@hisskonsulthusaren.se

 

HissKonsulterna loggaHissKonsulterna KJM AB
Klubbvägen 5
182 57 Danderyd
www.hisskonsulterna.se

HissKonsulterna erbjuder oberoende experthjälp gällande hissar, portar och rulltrappor till fastighetsägare i Stockholm och runtom Mälardalen. Vi är 5 konsulter med många års erfarenhet av olika sidor av branschen som därför kan göra bedömningar utifrån ett helhetsperspektiv. Vår roll är att representera er gentemot entreprenörerna och ta vara på ert intresse. Vi ser till att ni får långsiktiga lösningar och kostnader som prioriteras rätt.

Kontaktperson
Jan Larsson
jan.larsson@hisskonsulterna.se

 

Locum AB
Box 17201
104 62 Stockholm
www.locum.se 

Kontaktperson
Peter Kvarnhamn
peter.kvarnhamn@sll.se

 

Ramboll logo Cyan

Ramböll Sverige AB
Krukmakargatan 21
104 62 Stockholm
www.ramboll.se

Vi arbetar över hela landet och med projektering, programhandlingar, systemhandlingar, förfrågningsunderlag typ rambeskrivningar och tekniska beskrivningar. Vi utför även utredningar, kalkyler, kapacitetsberäkningar, kontrolluppdrag, entreprenadbesiktningar mm.

Kontaktperson
Claes Ljungbrant
claes.ljungbrant@ramboll.se