Associerade medlemmar

Nedanstående företag är associerade medlemmar i Hissförbundet

Ramboll logo Cyan

Vi arbetar över hela landet och med projektering, programhandlingar, systemhandlingar, förfrågningsunderlag typ rambeskrivningar och tekniska beskrivningar. Vi utför även utredningar, kalkyler, kapacitetsberäkningar, kontrolluppdrag, entreprenadbesiktningar mm.

Kontaktperson
Claes Ljungbrant
claes.ljungbrant@ramboll.se

Ramböll Sverige AB
Krukmakargatan 21
104 62 Stockholm
www.ramboll.se

 

Rådgivande specialister inom hissar & rulltrappor som erbjuder hållbara lösningar och teknisk rådgivning av högsta kvalitet.
Arbetsområde är hela Götaland.
Tjänster som erbjuds är:
• utredningar vid återkommande driftstörningar
• upprättade av detaljerad och webbaserad underhållsplan
• upprättande av förfrågningsunderlag för nyinstallation, utbyte, modernisering eller upphandling av serviceavtal
• projektledning
• kapacitetsberäkning vid nyproduktion
• entreprenad- och garantibesiktning

Kontaktperson
Bojan Pok
bojan@hisskonsulthusaren.se

www.hisskonsulthusaren.se

 

HissKonsulterna logga

HissKonsulterna erbjuder oberoende experthjälp gällande hissar, portar och rulltrappor till fastighetsägare i Stockholm och runtom Mälardalen. Vi är 5 konsulter med många års erfarenhet av olika sidor av branschen som därför kan göra bedömningar utifrån ett helhetsperspektiv. Vår roll är att representera er gentemot entreprenörerna och ta vara på ert intresse. Vi ser till att ni får långsiktiga lösningar och kostnader som prioriteras rätt.

Kontaktperson
Jan Larsson
jan.larsson@hisskonsulterna.se

HissKonsulterna KJM AB
Klubbvägen 5
182 57 Danderyd
www.hisskonsulterna.se

 


Locum AB
Box 17201
104 62 Stockholm
www.locum.se