Bli associerad medlem

Vi är starkare tillsammans - bli medlem i Hissförbundet för att göra din röst hört!

Om du vill ha information om ett associerat medlemskap i Hissförbundet är du varmt välkommen att kontakta vårt kansli.

Vill du ansöka direkt om medlemskap? Fyll i vår medlemsansökan och maila den till oss så återkommer vi inom kort.

Innan ditt företag ansöker om medlemskap i Hissförbundet är det viktigt att ta del av förbundets stadgar samt vår uppförandekod.

Kontakt kansli

E-post: kansliet@hissforbundet.se
Telefon: 08-782 08 50