Covid-19: Information för företagare

Med anledning av Coronasituationen samlar Hissförbundet relevant information till dig som företagare om exempelvis tillfälliga ändringar i lagar och regler, praktiska råd mm.

 

Nedan hittar du Hissförbundets egen information:

Följande länkar leder till relevanta organisationers externa webbsida:

  • Regeringen. Här finns samlad information till dig som är företagare om de åtgärder som regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige.
  • Verksamt.se. Myndigheternas gemensamma webbplats för corona-relaterad information om bl.a. korttidsarbete, skatter och avgifter, arbetsbrist och uppsägning, finansiering och lån, tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher, nya regler vid sjukdom, rådgivning och stöd i din region eller kommun.
  • Teknikföretagen. En av Sveriges största arbetsgivarorganisationer som publicerar corona-information viktig för dig som arbetsgivare. Fokus är på de arbetsrättsliga frågorna, näringspolitiken och uppdateringar om det ekonomiska läget.
  • fplus. Svenskt Näringslivs nyhetsbrev och företagsjour med bl.a. praktiska råd om hur du tar del av krispaketen eller ordnar lån till ditt företag.
  • Prevent. Arbetsmiljöorganisation av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Bl.a. checklistor för att undersöka smittrisker samt för handlingsplaner.
  • MSB. Föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet
    Paragraf 4 öppnar upp för barnomsorg för stödverksamheter till samhällskritiska verksamheter. I bilagan till de allmänna råden nämns fastighetsservice specifikt som ett exempel på en sådan stödverksamhet. Det skulle kunna öppna upp för att hisstekniker bör ha en bra möjlighet till barnomsorg om skolorna stänger, även om det inte finns garanti för detta. Vårdnadshavaren ska först försöka att ordna barnomsorg på annat sätt. Om det inte är möjligt ansöker vårdnadshavaren sitt behov av omsorg till berörd hemkommun alternativt huvudmannen.

Även det europeiska branschförbundet European Lift Association (ELA) publicerar information om covid-19:

  • ELA – COVID-19 Statement. The safety of the public when using lifts and safety of all lift technicians who maintain and service equipment are the highest priorities for ELA and its national association members.
  • ELA:s säkerhetsinformation. Den 20 maj 2020 publicerade vårt europeiska branschförbund allmän information om säkerhet i arbetet under coronakrisen. Dokumentet innehåller bland annat information om lämplig skyddsutrustning.

Sidan uppdateras löpande.

 


Nyheter


Boverkets bostadsmarknadsenkät 2020

En stor majoritet av landets kommuner har fortfarande en betydande bostadsbrist. Men för tredje året i rad minskar antalet kommuner

Ta del av Byggföretagens aktuella konjunkturrapport

Byggindustrin bromsar in snabbt och investeringarna faller. Värst drabbas bostadsbyggandet, som står för hälften av branschens årliga investeringar. I rapporten

Vårmöte blommor

Så var vårmötet 2020

På Hissförbundets föreningsårsmöte valdes Martin Thormann, Thyssenkrupp Elevators nya vd i Sverige, in som ny ledamot. Han ersätter Richard Bergstedt.

Ekonomiska analyser från Teknikföretagen

Läs mer här Facebook Twitter LinkedIn Gmail