Med anledning av den oerhört tragiska olyckan den 29 december i Vårberg

Hissförbundet har fått kännedom om den oerhört tragiska olyckan den 29 december i Vårberg i södra Stockholm som ledde till en hissteknikers död och är förfärade. Våra tankar finns hos den drabbades familj och kollegor.

Installation, underhåll, reparation och modernisering av hissar är aktiviteter som är förknippade med risker. För att minska risker och främja en säker arbetsmiljö arbetar Hissförbundet tillsammans med medlemsföretagen aktivt med att sprida kunskap, utbilda och öka riskmedvetenheten. Trots detta sker ibland det som inte får hända.

Vårt mål är att främja ett säkert användande och en säker arbetsmiljö och vi kommer noga att följa upp utredningen om vad som hänt för att ta lärdom och förhindra att samma typ av olycka ska ske igen.

Uppdatering:

Med anledning av den oerhört tragiska arbetsplatsolyckan den 29 december i Vårberg i södra Stockholm som ledde till att en hisstekniker miste livet deltar Hissförbundet i en branschgemensam tyst minut fredagen den 12 januari kl. 14.00. Vi uppmuntrar våra medlemsföretag att göra detsamma. Våra tankar finns hos den drabbades familj och kollegor.

Med varmt deltagande,
Hissförbundet

 


Nyheter


Med anledning av den oerhört tragiska olyckan den 29 december i Vårberg

Installation, underhåll, reparation och modernisering av hissar är aktiviteter som är förknippade med risker. För att minska risker och främja

Kort kommentar med anledning av olyckan med en bygghiss i Sundbyberg

Hissförbundet har nåtts av besked om olyckan med en bygghiss i Sundbyberg via media. Bygghissar omfattas inte av Hissförbundets uppdrag,

Boverkets sammanställning från besiktningsverksamheten år 2022

År 2022 års besiktningsstatistik visade att andelen motordrivna anordningar som vid återkommande besiktning hade någon form av brist, ligger på

Barn trycker på hissknapp

Säkerhetsansvaret vilar på ägarens axlar

Informationsbladet Säkerhetsansvaret vilar på ägarens axlar innehåller information om ansvarsfrågan och säkerhetsriskerna med äldre hissar. Materialet är tänkt att delas