2024.03.08

Utbilda dig för säkerheten!

Är du arbetsledare och strävar efter att ytterligare höja säkerhetsmedvetandet inom ditt team och företag?

Är du arbetsledare och strävar efter att ytterligare höja säkerhetsmedvetandet inom ditt team och företag? Hissförbundet presenterar en specialdesignad kurs med syfte att sprida viktig kunskap om säkra arbetsmetoder, ansvaret som ledningen bär samt hur goda rutiner sätts.

Under denna kurs ledd av branschexpert Fredrik Gustafsson från Kone får du tillgång till avgörande information och praktiska verktyg för att säkerställa att arbete med hissar och rulltrappor sker säkert. Målet är att ge dig kunskapen och resurserna för att skydda dina medarbetare och samtidigt förbättra effektiviteten och kvaliteten på era projekt.

Läs mer & anmälan >>