För branschföretag

Nedan hittar du som är verksam inom hiss- och rulltrappsbranschen information om säkerhet, regelverk och statistik.

Rapportera olyckor

Här kan du göra en olycksrapport till Hissförbundet. Enbart Hissförbundets kansli ser rapporten. Rapportera här.

ELA:s säkerhetsbroschyr för hissar

För att främja säkerheten inom hissbranschen i Europa har European Lift Association (ELA) tagit fram säkerhetsbroschyren “Grundläggande säkerhetsprinciper för hissar” samt en film om hissäkerhet.

Regelverk

Här hittar du länkar till gällande regelverk för hissar och rulltrappor. Läs mer här.

Ställningar i rulltrappan

Eftersom användandet av ställningar i rulltrappor kan leda till haverier har Hissförbundet tagit fram en rekommendation kring ställningar i rulltrappor. Läs mer här.

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön

Här hittar du Arbetsmiljöverkets broschyr kring ansvar och befogenheter i arbetsmiljön. Ladda ned här.

Statistik, rapporter och remissvar

Ta även del av Hissförbundets information för fastighetsägare och användare  – och sprid till dina kunder!