För fastighetsägare

Nedan hittar du som fastighetsägare information om exempelvis daglig skötsel av hissar och rulltrappor, efterinstallation av hissar samt säkerhet för användarna.

Handbok om hissar

Handboken är en vägledning för fastighetsägare och fastighetsförvaltare som kommer i kontakt med hissar i sitt dagliga arbete men som inte har någon hissteknisk bakgrund. Du kan även beställa handboken i tryckt form från kansliet utan kostnad. Skicka ett mail med leveransadress och antal till hissforbundet@tebab.com. Ladda ned här.

Daglig skötsel av hissar 

Hissen är något som få tänker på när den fungerar. En trasig eller dåligt fungerande hiss kan däremot ge upphov till mycket irritation och även direkta problem med tillgängligheten. Ladda ned här.

Daglig skötsel av rulltrappor

Detta dokument samlar och förklarar innebörden i de paragrafer i Boverkets föreskrift gällande daglig tillsyn som berör dig som ansvarig för rulltrappor. Ladda ned här.

Modernisering av hissar

I det här informationsbladet kan du läsa om varför det är viktigt att i god tid modernisera din hiss och få kunskap om hur hissens livscykel ser ut. Ladda ned här.

Efterinstallation av hiss

Med dagens tekniska lösningar går det att efterinstallera hissar i de flesta bostadshus – något som avsevärt höjer livskvalitén för äldre, barnfamiljer och rörelsehindrade. Ladda ned här.

Det finns även olika offentliga stödmedel att ta del av vid efterinstallation av hiss. Läs mer här.

Lönsamt att tillgänglighetsanpassa

I Sverige finns ca 70 000 trapphus utan hiss. Samtidigt gör befolkningsutvecklingen med stigande antal äldre att kostnaderna för särskilda boenden kommer att öka kraftigt framöver. Tillgängliga bostäder gör att fler äldre kan bo kvar hemma längre – det ökar livskvaliteten och självständigheten samt leder samtidigt till stora kostnadsbesparingar när omsorgsbehovet minskar. Läs mer i vår rapport ”Lönsamt med tillgängliga bostäder” och vårt faktablad ”Det lönar sig att tillgänglighetsanpassa”.

Så åker man säkert i rulltrappan

Varje år uppstår olyckor och tillbud när de viktiga säkerhetsrekommendationerna för hur man åker rulltrappa inte följs. Sprid gärna detta informationsblad till användarna i din fastighet. Ladda ned här.

Så åker man säkert med hissen

Hissen är ett av de säkraste färdmedlen som finns. Beroende på hissens typ och ålder finns det dock risker som kan leda till kläm- eller fallolyckor. Sprid gärna detta informationsblad till användarna i din fastighet. Ladda ned här.

Filmer om säkerhet i hiss och rulltrappa

Hissförbundet har även tagit fram filmer med bra tips för dig som åker hiss och rulltrappa med barn eller husdjur. Dela gärna! Titta på filmerna här.