Remissvar

2017-01-09: Läs Hissförbundets svar på remiss kring Tidsbegränsade bygglov för tillfälliga bostäder här

2016-03-01: Läs Hissförbundets svar på remiss kring SOU2015:85 Bostäder att bo kvar i här

2015-11-26: Läs Hissförbundets remissvar om anpassade krav för tillfälliga anläggningsboenden här

2015-08-28: Läs Hissförbundets remissvar på Boverkets förslag till ändringar i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och andra motordrivna anordningar, dnr: 3275/2014 här

2015-05-22: Läs Hissförbundets remissvar på Boverkets rapport 2015:02 Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt här

2015-01-08: Läs Hissförbundets remissvar på Boverkets remiss av förslag till författningsändringar för genomförande av hissdirektivet (2014/33/EU) här